OEFENEN

Elke dag gedurende een vaste tijdspanne oefenen is de beste manier om piano op een behoorlijk niveau te leren spelen. Hoe verder men gevorderd raakt, hoe langer men moet studeren. Beginners oefenen 15 minuten per dag, gevorderden oefenen tot meer dan een uur, afhankelijk van het beoogde doel.
footer
design & photography: www.unionmax.be