Lessen

Het is belangrijk dat de leerlingen vanaf het begin muzikaal leren spelen: dat ze de muziek begrijpen en aanvoelen. Daarom wordt er regelmatig dieper ingegaan op het hoe en waarom van bepaalde noten, akkoorden of muzikale zinnen. Het is de kunst om de piano zo te leren bespelen dat iedereen geboeid blijft luisteren.

Piano oefenen gebeurt individueel, daarom worden er twee keer per jaar (vrijblijvende) klasaudities georganiseerd. Hierbij spelen de leerlingen van de Prive Pianoschool het ingestudeerde repertoire aan elkaar voor. Bijkomend voordeel is dat de leerlingen ervaring krijgen in het spelen voor publiek. Bedoeling is dat de leeringen elkaars spel beluisteren, elkaar stimuleren en van elkaar leren. De klasaudities zijn ook bedoeld als voorbereiding op het jaarlijkse klasconcert en staan altijd open voor de ouders.

footer
design & photography: www.unionmax.be