PIANOSPELEN MAAKT SLIM!

Pianospelen is niet alleen leuk, maar bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer belangrijke invloed heeft op zowel de intelligentie als de sociale vaardigheden van kinderen. Naast de zeer uitgebreide Duitse onderzoeken van Prof. Dr. Bastian zijn er door Engelse, Zwitserse en Amerikaanse wetenschappers verschillende onderzoeken gedaan. Deze wetenschappers komen tot dezelfde conclusies: Pianospelen: bevordert integratie, stimuleert de intelligentie, verbetert het sociaal gedrag, bevordert de schoolprestaties én vermindert concentratieproblemen.

Hoe komt dit?
Uit hersenonderzoeken is gebleken dat bij musicerende kinderen de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden raken dan bij niet musicerende kinderen. Deze resultaten ontstaan doordat muziek maken een positieve en stimulerende werking heeft op de neurale verbindingen. De neuronen worden geacitveerd waardoor er minder afsterven en er betere verbindingen ontstaan -zij vormen uiteindelijk het totaal van de intelligentie. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van de kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld. Wetenschappers dringen er al jaren op aan om deze conclusies mee te nemen bij de opvoeding en het onderwijsbeleid. Hierover ook een artikel uit het Eindhovens Dagblad.

footer
design & photography: www.unionmax.be