NOTENLEER

Een cursus notenleer is in de pianolessen inbegrepen. Op een aangename en geleidelijke manier worden de noten en het ritme aangeleerd. Dit zonder dat daarvoor extra lessen hoeven gevolgd te worden. Wel kunnen, op aanvraag, extra lessen notenleer gevolgd worden.
footer
design & photography: www.unionmax.be